hayır dua

Bu yazı ercan tarafından gönderilmiştir

Hak yolunda pişmek nice garibin hayır duasını almak için yanmayı göze almaktır asıl olan.