Aşk Mesajları

 • Sevmek, insanın kendi kendini aşmasıdır. ( Oscar Wilde )
 • Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur. ( Gandi )
 • Şah bile sevgiye kuldur, köledir. ( Mevlana )
 • Yalnız seni sevenleri sevmek sevgi değil, değiş tokuştur. ( Cenap Şehabeddin )
 • Gerçekten sevenler, karşılık beklemeden sevenlerdir. ( A. Hamdi Tanpınar )
 • İnsan, katlandığı fedakarlıklar, çektiği ıstıraplar nispetinde sever. ( Ernest Renan )
 • Sevilmek için sevimli ol. ( P. Naso )
 • Izdırabın dağladığı sevgi kuvvetlidir. ( Selma Lagerlöf )
 • İnsanları sevmeyi öğrenmek gerçek bir mutluluktur. ( Platen Hallermun )
 • Seviniz, insan hayatından bundan güzel bir şey yoktur, devamı bir mutluluktur. (George Sand )
 • İnsan, başkasına ilham ettiğinden çok kendi duyduğu sevgiyle mutlu olur. ( La Rocbefoucauld )
 • Sevilenin kusurlarını hoş görmeyen sevmiyor demektir. ( Goethe )
 • Eğer bir kimseyi, kimse sevmiyorsa, bunun sebebini araştırmalıdır, eğer bir kimseyi herkes seviyorsa, bunu sebebini de araştırmalıdır. ( King Dse )
 • Sevdiğini elde edemezsen, elde ettiğini sevmeye çalış. ( Corneille )
 • Bizi beğenenlerini her zaman severiz, fakat beğendiklerimiz her zaman sevmeyiniz. ( La Rocbefoucauld )