edep ile haya

Bu yazı ercan tarafından gönderilmiştir

İnsanda olmadı mı edep ile haya okusa alim olsa yine merkep yine eşek